Märkamatult ongi oktoobri lõpp kätte jõudnud ja reedel, 3.novembril on ka konkursi tähtaeg! Tuletamegi siinkohal põhilise veel meelde:

Pea kinni konkursi anonüümsuse reeglist – ära kirjuta oma nime joonistele ega seletuskirjale. Kirjuta selle asemel igale lehele konkursitöö märksõna. Märksõna on lühike ja lihtne ühest või paarist sõnast koosnev vabalt valitud nimi, mis iseloomustab tööd kõige paremini. Märksõna tuleb märkida igale joonisele ja seletuskirjale, samuti nimekaardile. NB! Ära kasuta märksõnana teemat ”Minu unistuste linnaväljak”!

Nimekaart on lihtsalt eraldi paberileht, millel on kirjas:

  • konkursitöö märksõna
  • töö autori(te) nimed, klass ja kool (juhul kui töö tehakse huvikoolis, palume siiski märkida peale klassi, kus õpilane tavakoolis käib)
  • kontaktandmed (meiliaadress ja telefoninumber)
  • juhendaja nimi (kui tööl oli juhendaja) ja amet ning kontaktandmed

Kui töö valmis, leia üks A4 ümbrik, kuhu joonised ja seletuskiri kenasti sisse mahuvad. Enne, kui ümbriku sulged, kontrolli, kas seal on:

  • joonised (plaan A3 ja 1-3 joonist A4)
  • seletuskiri (kuni üks A4 leht)
  • nimekaart

NB! Nimekaarti ei ole vaja lisaks eraldi ümbrikusse panna. Ühest koolist saadetavad tööd palume saata ühes või vajadusel mitmes ümbrikus, kus ühe töö materjalid on ühendatud tavalise kirjaklambriga. Kõiki töid eraldi ümbrikutesse ei ole tarvis panna!

Kui kõik on korras, varusta ümbrik meie aadressiga ja pane posti!

MTÜ Linnalabor
Telliskivi 60A-209
10412 Tallinn

MINU UNISTUSTE LINNAVÄLJAK

 

Konkursitöö esitamise tähtaeg on reede, 03. november 2017 (viimane postitamise kuupäev).

Juhul kui soovite tööd isiklikult kohale tuua, palume sellest meid eelnevalt teavitada epp@linnalabor.ee või elo@linnalabor.ee. Me ei viibi kontoris igapäevaselt ja sissepääs hoonesse on piiratud ning oleks kahju kui tööd jäävad sel põhjusel esitamata.