Linnalabor korraldab seoses Tallinna Arhitektuuribiennaali installatsioonivõistlusega Narvas arhitektuuriõppe töötoa Ida-Virumaa õpetajatele!


Hea Ida-Virumaa õpetaja!

Kutsume 25.oktoobril kell 12 osalema tasuta põnevas arhitektuuriõppe töötoas, milles räägime makettide ehitamisest ja ruumiliste loovülesannete kasutamisest koolitundides.

Töötuba toimub Narva Kolledžis Tallinna Arhitektuuribiennaali raames, kus muuhulgas avatakse 5. oktoobril arhitektuuribiennaali installatsioonivõistluse näitus. Soovitame sellega tutvuda enne töötoas osalemist. Lisaks on näituse külastamine hea võimalus õpilastele arhitektuurimaailma tutvustamiseks.

Töötoa eesmärk on tutvustada praktilisi ja käelisi ülesandeid, mida kasutada koolitundides õpilaste meeskonnatöö, loovuse ja ruumilise mõtlemise arendamiseks. Ülesandeid saab kasutada erinevas vanusegrupis ning ühendada erinevate ainetundidega (nt kunsti, -loodus, -käsitöö, -matemaatikaõpetus).

Ootame töötuppa kõiki huvitatuid õpetajaid ja juhendajaid. Töötuba on tasuta kestab u 2h ning on kakskeelne (eesti ja vene keeles). Registreeru töötuppa hiljemalt 23. oktoobriks siin.

Töötuba juhendavad Elo Kiivet ja Maria Derlõš Linnalaborist. Töötoa toimumist toetab Arhitektuurikeskus, Briti Nõukogu ja Narva Kolledž.

Küsimuste ja lisainfo korral:

maria@linnalabor.ee

+372 5110290


Уважаемый учитель Ида-Вирумаа!

25 октября в 12:00 приглашаем Вас принять участие в бесплатном увлекательном архитектурном мастер-классе, на котором мы будем говорить о строительстве макетов и применении пространственных творческих заданий на школьных уроках.

Мастер-класс пройдет в Нарвском колледже в рамках Таллиннской архитектурной биеннале, где в числе прочих мероприятий с 05.10 по 05.11 пройдет выставка участников конкурса инсталляций архитектурной биеннале. Рекомендуем ознакомиться с ней до участия в мастер-классе. Посещение выставки является также хорошей возможностью познакомить учеников с миром архитектуры.

Цель мастер-класса заключается в том, чтобы представить практические задания по ручному труду, которые можно использовать на школьных уроках для развития творческого и пространственного мышления учеников. Задания можно использовать в разных возрастных группах и объединять их с другими предметами (например, с рисованием, природоведением, трудами, математикой).

Мы будем рады всем заинтересованным учителям и руководителям! Мастер-класс бесплатный и длится примерно 2 часа и проходит на двух языках (русском и эстонском). Зарегистрируйтесь на мастер-класс не позднее 23 октября здесь.

Мастер-класс ведут Эло Кийвет и Мария Дерлыш  из Эстонской городской лабораторий (Linnalabor). Поддержку в организации мастер-класса оказывает Эстонский центр архитектуры, Британский совет и Нарвский колледж.

Вопросы и дополнительная информация:

maria@linnalabor.ee

+372 5110290