Nüüd, kus esimesed tööd on juba meieni jõudnud, on hea aeg tutvustada meie selleaastase žürii liikmeid.

Katrin Koov on arhitekt ja Eesti Arhitektide Liidu president, kes on pälvinud mitmeid esikohti arhitektuurivõistlustel. Lisaks õpetab ta magistrante Eesti Kunstiakadeemias ja juhendab lapsi Arhitektuurikoolis. Katrini huvi on hea linnaruum ja ruumiharidus ning huvivaldkonnaks ka maastikuarhitektuursed projektid.

Joel Kopli on arhitekt, kes on pälvinud auhinnalisi kohti mitmetel kohalikel ja rahvusvahelistel konkurssidel ning olnud nomineeritud Mies van der Rohe üleeuroopalisele arhitektuuripreemiale. Lisaks Kuu Arhitektuuri eriilmeliste projektidega töötamisele õpetab Joel Eesti Kunstiakadeemias.

Jaak-Adam Looveer on tegutsenud arhitektina nii era- kui avalikus sektoris. Praegu Tallinna Linnaplaneerimise Ametis peaarhitekti büroo linnaplaneerija ja Ruumiloome ekspertrühma juht. Jaak-Adam on üks Tallinna Peatänava projekti kui uue kvaliteediga avaliku (tänava)ruumi eestvedajatest.

Kaire Nõmm on arhitekt ja Arhitektuurikooli üks asutajatest ning õpetab praegu kõige nooremat vanuserühma. Arhitektitöö kõrval peab ta oluliseks ja põnevaks tööd laste ja noortega ning üldist ruumiteadlikkuse kasvatamist. Ta on ka üks üleriigilise arhitektuuri valikaine koostajatest.

Mari Rass on arhitekt, kelle portfooliosse kuuluvad ka mitmed avaliku ruumi lahendused. Arhitekt Must partnerina osalenud paljudes linnaväljakute arhitektuurivõistlustel, kus saavutanud ka mitmeid auhinnalisi kohti.

Siiri Vallner on arhitekt ning Kavakava arhitektuuribüroo üks asutajatest, mis keskendub avalike hoonete ja linnaruumi projektidele. 2009. a võitis Siiri esimese Eesti noore arhitekti preemia ning on auhinnatud veel mitmete erinevate preemiatega. Lisaks juhendab Siiri tudengeid Eesti Kunstiakadeemias.

 

Zürii kohtub 15. novembril.